VIDEO/ 動画

Krush.120中継のゲスト解説 武居由樹が大会を総括!
2021.01.07
2020年12月19日(土)Krush.120
開催日 2020年12月19日(土)
会場 後楽園ホール
武居由樹が選んだKrush.120MVPは一体誰だ!?